Svet-Stranek.cz
HANDI HELP SERVIS, v.o.s.

Náhradní plnění:

Náhradní plněníSpolečnost HANDI HELP SERVIS, v.o.s. je dohodou č. KAA-UZ-54/2021, ze dne 25. 6. 2021 uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce.
Novinky v zákoně o zaměstnanosti

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 8. července 2014 zákon ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela přináší od 1. ledna 2015  nová pravidla v náhradním plnění.

Odebírání výrobků nebo služeb bude umožněno v režimu náhradního plnění pouze od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

Poskytovatel náhradního plnění bude muset v oddělené evidenci účetnictví vést: identifikační údaje odběratele, cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna. Odběratel náhradního plnění bude muset krajské pobočce Úřadu práce uvést identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky, cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn.


Ing. Jakub Klus

Pro poskytované náhradní plnění platí zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., a to konkrétně § 81, novelizovaný k 1. 1. 2012. Náhradní plnění může být poskytováno pouze oprávněnými poskytovateli poskytování náhradního plnění, tj. m zaměstnávajících OZP ve větším než 50% podílu k celkovému počtu zaměstnanců. O této skutečnosti vydá zaměstnavatel potvrzení. Úřad práce takovéto potvrzení nevydává a ani není povinen jej potvrdit.

Zákon ukládá povinnost všem zaměstnavatelům s více jak 25 zaměstnanci zaměstnávat OZP (osoby zdravotně postižené) a to ve výši povinného podílu, který činí 4%. Pokud z jakéhokoliv důvodu nelze zajistit zaměstnávání OZP, zákon nabízí další možnosti plnění. Platí tedy tyto možnosti splnění této povinnosti:
1.    zaměstnávání OZP
2.    odběr výrobků nebo služby od společnosti, které zaměstnává více jak polovinu OZP
3.   odvést do státní pokladny 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každou povinně nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením.

Splnění zákonné povinnosti lze vytvořit kombinací všech tří výše uvedených možností.

Pro splnění zákonné povinnosti Vám v rámci našich služeb nabízíme jednak zprostředkování zaměstnání vhodné osoby se zdravotním postižením, jednak možnost odběru výrobků a služeb, které můžete uplatnit jako náhradní plnění.

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Jakub Klus,
tel. + 420 603 319 612
e-mail: hhsbohumin@seznam.cz


návštěvníků stránky
celkem200 056
tento týden84
dnes84