Svet-Stranek.cz
HANDI HELP SERVIS, v.o.s.

Šance pro znevýhodněnou mládež:

Šance pro znevýhodněnou mládežŠance pro znevýhodněnou mládež

1. května 2016 jsme začali realizovat projekt s názvem Šance pro znevýhodněnou mládež, registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000625, který je financován z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost.

V rámci projektu jsou  plánovány aktivity odstraňující překážky obtížného zaměstnávání mladých lidí se zdravotním postižením, jazykové kurzy, a především dvouměšíční stáž ve francouzském městě Redon.

Poradenství v rámci projektu je zaměřeno na  orientaci na trhu práce a posílení sebedůvěry. Dále pomocí bilanční diagnostiky poradenstvím pomůžeme klientům zjistit silné a slabé stránky, na jejichž základě pomůžeme stanovit kroky ke zlepšení jejich aktuální situace.
V rámci projektu je dále připraveno jazykové vzdělávání a dvouměsíční zahraniční stáž, v rámci které si účastníci projektu prohloubí, ev. nové získají pracovní návyky. Součástí je také bohatý doprovodný program ve Francii, vč. pokračující jazykové výuky.
 
Projekt je určen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu 1, 2 nebo 3. stupně, ev. osobami se zdravotním znevýhodněním. Podmínkou účasti v projektu je věk do 30 let a bydliště v Moravskoslezském kraji.

V současné době probíhají náborové semináře na kontaktních pracovištích Úřadu práce v Moravskoslezském kraji a v organizacích, které se zaměřují na práci s osobami se zdravotním postižením.

V případě zájmu o účast v projektu nás kontaktujte na e-mailu: handihelpservis@gmail.com

Ing. Jakub Klus,
společníkPrvní skupinka účastníků odjela na pracovní stáž do Itálie

Ve čtvrtek 16. února 2017 první skupinka účastníků projektu odjela na dvouměsíční stáž do italského města Rende. Jejich návrat do vlasti bude 16. dubna 2017.

Během dvouměsíční pracovní stáže mají možnost získat pracovní zkušenosti u italských firem (z oblastí gastronomie, kultury, hotelnictví, vzdělávací a osvětové činnosti). Pracovní týden bude trvat od pondělí do čtvrtku a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu budou všichni pracovat na zkrácené pracovní úvazky. V ostatních dnech je čeká výuka italského jazyka a jsou naplánovány sportovní a kulturní aktivity, vč. cestování po okolí a poznávání Itálie.

Na programu jsou také pravidelná setkání s italským partnerem, organizací EUROFORM RFS, která se podílí na spolupráci v rámci pracovního uplatnění účastníků projektu a evaluaci.

Ing. Karin Klusová
projektová manažerka
Ostrava, únor 2017
odjezd na pracovní stáž do Itálie


F625616 F625617 F625618
F625620 F625621 F625622
Itálie, Rende, únor 2017
poznávání Itálie v rámci stáže


F628172
Ostrava - Mošnov, duben 2017
Návrat z pracovní stáže v Itálii


F628173 F628174 F628175
Ostrava, duben 2017
Zahájení druhého kola projektu

Druhý běh projektu Šance pro znevýhodněnou mládež, reg. číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000625 se uskutečnil ve dnech 21. září 2017 až 19. listopadu 2017.

Na stáž odletěli účastníci z letiště Ostrava - Mošnov s mezipřistáním na  italském letišti Milán Bergamo Orio al Serio. V Itálii bylo cílovým letištěm Lamezia Terme. Do města výkonu stáže, Rende, odjeli účastníci objednaným mikrobusem z letiště.
Cesta zpět do ČR proběhla stejným způsobem a stejnou dopravou.

První den u italského partnera, pátek 22. září 2017, byl věnován prvnotnímu seznámení s partnerskou organizací EUROFORM RFS, seznámení s její činností, kontaktními osobami, seznámení s městem Rende (doprava po městě, obchody, možnosti stravování, atd.)
Po obědě probíhla výuka italského jazyka.

Od pondělí 25. září 2017 nastoupili všichni stážisté k firmám, u kterých byla absolvována stáž. Rozdělení stážistů k jednotlivým zaměstnavatelům probíhalo podle jejich zdravotního stavu, vzdělání a dosavadním pracovním zkušenostem.
Práce na stáži probíhala vždy od pondělí do čtvrtku, rozvržení bylo individuální podle pracovních zvyklostí daného zaměstnavatele. Ve většině případů účastníci stáže dojížděli do zaměstnání autobusovou dopravou - jízdenky byly zajištěny z projektu.

Druhý běh stáže, oproti tomu prvnímu byl náročnější z několika důvodů - jednak vyjel skoro dvojnásobný počet osob (první běh 5, druhý běh 9). Dále pak byla komplikovanější zdravotní omezení osob (jedna osoba byla hluchoněmá, jedna osoba měla zachovánu pouze 20% schopnost zraku a jedna osoba byla těžce mentálně postižená navíc bez základních hygienických návyků). Taktéž osoby s psychickou poruchou byly, oproti prnvímu běhu, v těžším stavu své nemoci.

Na počátku pobytu na stáži byl problém, u většiny účatníků, s vyrovnáním se s cizím prostředím, ubytováním hotelového typu a potřebou postarat se "sami o sebe" bez rodiny (všichni účastníci bydleli se svými rodiči, popř. jedním z rodičů, nikdo nebydlel samostatně). Taktéž ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu nebylo přímo šité na míru úastníkům (výběrové řízení vyhrála firma, která toto ubytování zajistila a my jsme jej nemohli ovlivnit, protože cena byla nejnižší).
Postupně však tento typ ubytování, oproti rodinnému zázemí, všichni účastníci zvládli a troufám si napsat, že většina z nich bude na konce života na něj vzpomínat.

Co se týče doprovodných kulturních aktivit byly absolvovány tyto:

Datum uskutečnění       Popis aktivity

24. 9. 2017                       Výlet do Diamante
1. 10. 2017                       Výlet do "starého města" Consenzy, návštěva muzea
7. 10. 2017                       Návštěva výstavy - Muzeum del  Prezente
14.10.2017                       Návštěva sportovních aktivit - box, návštěva lunaparku
29. 10. 2017                     Výlet do Tropey
6. 11. 2017                       Výlet do Naples
12. 11. 2017                     Výlet do Salerna

Výuka italského jazyka probíhala u italského partnera a byla vždy každý pátek od 9:00 hod.

Mezi další aktivity projektu patřily: teambuilding, průběžné a závěrečná evaluace projektu.

V průběhu stáže se nevyskytly u účastníků závěžnější problémy. Po aklimatizaci a se srovnáním se ubytováním hotelového typu vyšší kategorie se vyskytl jen u jednoho účastníka akutní zdravotní problém - bolest zubů, který byl vyřešen návštěvami zubního lékaře. Úhrada této zdravotní péče byla uhrazena ze zdravotního pojištění, které měli sjednáno všichni účastníci stáže.

Jelikož by většina účastníků stáže jela na stáž znovu (z 9 účastníiků by jelo znovu 8 - jak nám sdělili po návratu), máme z realizace tohoto projektu pocit prospěšně vykonané  práce.


Zpracovala: Ing. Karin Klusová
projektová manažerka


návštěvníků stránky
celkem200 056
tento týden84
dnes84