Svet-Stranek.cz
HANDI HELP SERVIS, v.o.s.

Šance pro mládež:

Šance pro mládež

Mezinárodní mobilita mládeže II.


Projekt začínáV lednu letošního roku jsme zahájili práci na projektu mezinárodní mobility mládeže. Jedná se o náš druhý projekt tohoto zaměření, který jsme se rozhodli realizovat po zkušenostech v této oblasti a s touto cílovou skupinou.


Práci na projektu jsme začali oslovováním organizací, které pracují s  osobami se zdravotním postižením. Dále pak jsem zaměřili na průzkum trhu v oblasti hledání dodavatele zahraniční stáže, kterou i tentokrát budeme realizovat v Itálii.


Měsíc únor byl věnován komunikaci s úřady práce a přípravou náborových seminářů, které plánujeme na těchto úřadech uskutečnit v měsíci březnu 2020.

Ze strany úřadů práce jsme se setkali s velice dobrou odezvou a vstřícným přístupem k uspořádání prezentace projektu.


21.února 2020 jsme navštívili italského partnera s cílem probrat detaily projektu, jeho práce a našich představ. Návštěva byla velice přínosná pro další budoucí spolupráci.Bohumín, 28. února 2020


Ing. Karin Klusová

expert pro práci s cílovou skupinou

Z důvodů pandemie covidu - 19 je tento projekt na dobu od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 přerušen.
Další aktivity plánujeme opět od ledna 2021.

Projekt pokračuje i v době nouzového stavu a omezením vlády


Po přerušení projektu z důvodu pandemie covidu jsme opět, od 1. ledna 2021, začali s realizací projektu, konkrétně s náborovými aktivitami.


Oslovili jsme opět naše partnery, neziskové organizace a neposlední řadě kontaktní pracoviště úřadů práce Moravskoslezského kraje. Všechny oslovené úřady práce zareagovaly, avšak jen s nabídkou distribuce letáčků projektu. Díky pokračujícímu nouzovému stavu a přísným hygienickým opatřením jsme nemohli bohužel realizovat informační a náborové semináře přímo na pobočkách úřadů práce.


Vyjímku udělalo kontaktní pracoviště v Havířově a díky jeho spolupráci a vstřícnosti jsme měli možnost oslovit zájemce o účast v projektu prostřednictvím individuálních náborových a informačních seminářů.


Ze šesti přítomných uchazečů o zaměstnání projevili 4 zájem o účast v projektu a účast na zahraniční stáži.

Nyní pokračujeme s náborem vhodných uchazečů a přípravou prvního osobního setkání se všemi zájemci o účast v projektu, které plánujeme na měsíc červen 2021.Bohumín 30. dubna 2021


Ing. Karin Klusová

expert pro práci s cílovou skupinou

Aktivity projektu v roce 2022V březnu 2022, po další vlně pandemie covid – 19, jsme zahájili náborové aktivity projektu s cílem zrealizovat od první poloviny měsíce září 2022 mezinárodní stáž v Itálii. Především díky vstřícnosti kontaktních pracovišť Úřadů práce v Havířově a Karviné jsme získali pro účast v projektu další aktivní zájemce.

 

V měsíci dubnu 2022 jsme zahájili pravidelné aktivity projektu a máme za sebou individuální pohovory, skupinové testování vč. jeho vyhodnocení a závěrečnou individuální konzultaci.

 

Od konce měsíce května 2022 budeme realizovat další skupinové aktivity, vč. jazykové výuky.

 

V současné době máme uzavřeno sedm dohod o vstupu do projektu s účastníky, kteří mají zájem o realizaci mezinárodní stáže. Dalším potenciálním účastníkům je projekt stále otevřen.

 

Bohumín 16. května 2022

 

Ing. Karin Klusová,

Expert pro práci s cílovou skupinou   

   Interaktivní workshopy, jazyková výuka, pobyt v BeskydechV současné době je připraveno k odjezdu na stáž, 21. 9. 2022, celkem 9 účastníků projektu mezinárodní mobility mládeže.

Všichni prošli aktivitami projektu, mj. interaktivními workshopy, jejichž tématy byl Multikulturní trénink, vč. informací o místě pobytu, Pracovně právní předpisy, Finanční gramotnost a Rovné příležitosti, nediskriminace a soužití ve skupině.

Dále byla pro účastníky připravena jazyková výuka a to celkem ve třech blocích. Anglický jazyk pro začátečníky v rozsahu 48 hodin, anglický jazyk pro pokročilé v rozsahu 12 hodin a pro všechny pak základy italského jazyka v rozsahu 16 hodin.

Pro stmelení skupiny a přípravu odjezdu na dvouměsíční stáž jsme také realizovali dvoudenní pobyt v Beskydech v hotelu Rajská bouda Malenovice, jehož součástí byl společný výšlap a turnaj v bowlingu.

Dle potřeby jsme také pro účastníky realizovali individuální i skupinové poradenství.

Všichni účastníci jsou již nyní připraveni na výjezd do italského města Rende, kde budou od pátku 23. 9. 2022 absolvovat dvouměsíční stáž u firem a organizací v tomto městě. Nedílnou  součástí budou také doprovodné aktivity, které pro ně připravuje partner, italský dodavatel stáže, společnost EUROFORM RFS.


Bohumín 18. 9. 2022


Ing. Karin Klusová,

expert pro práci s cílovou skupinou

 

F692977 F692976 F692971 F692970 F692971 F692972 F692973 F692978 F692975 F692993 F692994 F692995 


Odjezd na stáž


Ve středu 21. září 2022 v ranních hodinách odjelo 9 účastníků stáže s doprovodem směr Itálie.

První zastávkou bylo rakouské město Graz, druhé největší město Rakouska.  Spolu s účastníky stáže jsme prošli nejzajímavější místa, především zámecký vrch s hodinovou věží a pevností, jejíž základy pocházejí již 9. století. Večer jsem si dali tradiční specialitu vídeňský řízek a  před půlnocí pokračovali do místa výkonu stáže – na jih Itálie do města Rende.

 

Do Rende jsme dorazili ve čtvrtek 22. září 2022 po 18:00 hodině. Ubytovali jsme se a vyrazili na první společnou večeři v Itálii.

V pátek jsme již od ranních hodin byli u dodavatele stáže, organizace EUROFORM RFS, kde se řešili organizační záležitosti, především rozdělení účastníků na místa výkonu zaměstnání, zajištění autobusových jízdenek, možnosti nakupování a volnočasové aktivity.

Účastníci stáže také absolvovali vstupní test k výuce italského jazyka, která probíhá každý pátek.

Po náročném dnu jsme pak všichni absolvovali druhou společnou večeři, tentokráte již v italském stylu.

 

V sobotu byl volný den a proto jsme společně navštívili nedaleké letovisko Paola, kde jsme strávili den u moře a pak absolvovali procházku po starém městě.

Do Rende jsme se vraceli ve večerních hodinách příjemně odpočinuti a opáleni.

V neděli byl pak volný den a v pondělí 26. 9. 2022 nastoupili všichni účastníci ke svým zaměstnavatelům, kde budou po celou dobu stáže v pracovních dnech pondělí až čtvrtek pracovat.

 

 

V Bohumíně 30. 9. 2022

 

Ing. Karin Klusová

expert pro práci s cílovou skupinou


F693566 F693567 F693568 F693569 F693570 F693571 F693572 F693573 F693575   F693574      F693576    F693565 


 Průběh stáže, ukončení stáže, aktivity po návratu do České republiky


Od pondělí 26. 9. 2022 do čtvrtku 17. 11. 2022 pracovali všichni účastníci u zaměstnavatelů, kteří byli zasmluvněni našim dodavatelem stáže, italskou organizací Euroform RFS se sídlem v Rende. Od pondělí do čtvrtku pracovali u zaměstnavatelů v gastronomii, veřejných službách, obchodě, u dodavatele stáže a sportovní organizace. Jednalo se většinou o pomocné a obslužné práci v rámci znalostí a dovedností účastníků stáže. Činnost byla všemi zaměstnavateli hodnocena velice kladně a přínosně pro danou organizaci.

 

V pátek probíhala vždy jazyková výuka italského jazyka. U většiny účastníků stáže byl zaznamenán velký pokrok ve znalostech italského jazyka, který mohli např. zúročit při nakupování a objednávání v restauraci. V neposlední řadě také při výkonu práce u zaměstnavatele.

 

Víkendy byly věnovány sportovním, kulturním aktivitám a výletům po okolí. Účastníci stáže tak navštívili Paolu, Tropeu, Diamante, Consenzu. Byly pro ně organizovány sportovní hry a také pizza workshop.

 

V sobotu 19. 11. 2022 jsme se vydali na cestu domů. V rámci povinné devítihodinové přestávky pro řidiče jsme navštívili metropoli italského Toskánska, město Florencii. I když nám počasí nepřálo, bylo co obdivovat a navštívit, neboť Florencie má obrovské množství kostelů, kaplí, chrámů, paláců, domů a dalších nádherných staveb.

 

Počínaje prosincem 2022 začínáme opět pracovat s účastníky stáže v České republice.

Jeden z účastníků již po návratu ze stáže nalezl zaměstnání u naší společnosti, kde se zaučuje na pracovní pozici pomocného mzdového účetního.

Dalších šest účastníků má zájem o rekvalifikační kurzy, které by měly začít v prvních měsících roku 2023 a dva účastníci mají zájem nastoupit do zaměstnání bez dalšího vzdělávání. Se všemi nyní pracujeme.

 

 

Bohumín 27. prosince 2022

 

Ing. Karin Klusová,

expert pro práci s cílovou skupinou


F694840 F694841 F694842 F694844 F694843 F694845 F694847 F694848 F694849    F694846     F694850    F694851 


Poslední aktivity projektu, rekvalifikace

 

Poslední fáze projektu započala s novým rokem 2023. Po návratu ze stáže nastoupili tři účastníci projektu do zaměstnání, které jsme jim pomohli zprostředkovat, jeden z účastníků nastoupil přímo do naší společnosti.

 

Dalších šest účastníků projevilo zájem o další vzdělávání. U jednoho z těchto zájemců se však rozvinula jeho diagnóza a nemohl se dalšího vzdělávání zúčastnit a pro jednoho bylo zvolené další vzdělávání nad jeho síly a schopnosti a po zkušební verzi vzdělávacího programu bohužel musel toto vzdělávání vzdát a o další již neměl zájem. Dohodli jsme se tedy na hledání vhodného zaměstnání.

 

Další účastníci prošli dalším vzděláváním a rekvalifikacemi. Jeden z účastníků absolvoval akreditovaný vzdělávací program Sportovní masáž a následně kurz pro maséry Měkké techniky II – mobilizace páteře, SI kloubu, Symfýzy , žeber a klíčku.

 

Dva z účastníků projektu úspěšně absolvovali akreditovaný vzdělávací program Asistent/ka, sekretář/ka. Po jeho ukončení bezprostředně nastoupili do zaměstnání. Jeden z účastníků pracuje v naší společnosti a druhému jsme zajistili zaměstnání u účetní firmy, která sídlí v Ostravě.

 

Jeden z účastníků projevil zájem o výcvik a zkoušku pro obsluhu motorových vozíků. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu jsme mu zprostředkovali místo v chráněné dílně v Ostravě, která se zabývá kompletaci výrobků.

 

Ke skončení projektu a po úspěšných rekvalifikacích jsme nalezli zaměstnání šesti z devíti účastníků pracovní stáže. U dvou to nebylo bohužel, díky jejich současným diagnózám možné, u jednoho nebyl zájem z jeho strany i přes několik nabídek vhodné práce.

Díky výše uvedeným skutečnostem se takto náš projekt zařadil k těm nejúspěšnějším v dané výzvě.

 

 

Ing. Karin Klusová

expert pro práci s cílovou skupinou


   

   návštěvníků stránky
celkem200 056
tento týden84
dnes84