Svet-Stranek.cz
HANDI HELP SERVIS, v.o.s.

Šance na úspěch:

Šance na úspěch

Šance na úspěch na trhu práce pro osoby s handicapemOd 15. listopadu 2014 realizujeme roční projekt s názvem Šance na úspěch na trhu práce pro soby s handicapem pod registračním číslem CZ.1.04/3.3.05/D6.00141, který je financován ze strukturálního fondu EU konkrétně z Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Hlavním cílem tohoto projektu je odstranit překážky, se kterými se handicapované osoby setkávají  při  vstupu na trh práce. Jedná se především o překážky bránící v nalezení a udržení si pracovního místa. U těchto osoby se tedy vyskytuje vysoká pravděpodobnost sociálního vyloučení, čemuž chceme realizací tohoto projektu zabránit. Prostřednictvím tohoto projektu dojde konkrétně k navýšení motivace, sebevědomí, kvalifikace a celkového úspěchu osob s těžkým zdravotním postižením na trhu práce.

Mezi uchazeče tohoto projektu patří 31 těžce zdravotně postižených osob z Moravskoslezského kraje, které se potýkají s výše uvedenými překážkami při snaze o úspěšný vstup na trh práce. Prostřednictvím individuálního/skupinového poradenství, metody bilanční a pracovní diagnostiky dojde k odhalení silných a slabých stránek těchto osob s následnými doporučeními, jak se připravit na pracovní pohovor a jak se z uchazeče o zaměstnání stát úspěšně zaměstnanou osobou.

Mezi rekvalifikační kurzy, které zvýší šanci handicapovaných osob uplatnit se na pracovním trhu, patří Tvorba www stránek, Obsluha osobního počítače a osvojení si činností vykonávaných na pozici Asistent/tka/sekretář/ka. Výsledkem tohoto projektu bude mimo jiné také zaměstnání 19 účastníků projektu na nově vytvořená pracovní místa.

Ing. Karin Klusová,


 

F571549 F571550 F571551
Ostrava, leden 2015
Skupinové poradenství


F571553 F571554 F571555
Ostrava, únor 2015
Individuální pohovory


F571557 F571558 F571559
Ostrava, únor 2015
Osobní pohovory


F571562 F571564 F571566
Ostrava, únor 2015
Skupinové poradenství


F573860 F573861 F573862
Ostrava, únor 2015
Závěrečné individuální pohovory


F575001 F575002 F575003
F575004 F575005 F575006
Ostrava, březen 2015
Rekvalifikační kurz Asistent/ka, sekretář/ka


F576090 F576091 F576092
Ostrava, duben 2015
Rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače


F576093 F576094 F576095
Ostrava, duben 2015
Rekvalifikační kurz Tvorba www stránek
návštěvníků stránky
celkem200 056
tento týden84
dnes84